HEKSENBERG-NEC 

                  Welkom op de website van HEKSENBERG-NEC

Nieuwjaarsgroet van het bestuur

Voor iedereen die voor onze club een warm hart heeft!

Wat was het een spannend en een bizar jaar. Het jaar 2020 was een jaar van de geplande fusie, maar ook van onverwachte gebeurtenissen. Vanaf 1 juli 2020 gaan wij als Heksenberg-NEC door het VOETBAL-leven. En daar zijn wij trots op

In het afgelopen voorjaar 2020 is daar hard aan gewerkt en is heel veel al gerealiseerd. Dank aan allen die daaraan meegewerkt hebben, maar ook dank aan alle die daarover hun vertrouwen hebben uitgesproken. Niet onbelangrijk blijft dat helaas het vorige seizoen als gevolg van de Corona-pandemie vroegtijdig werd afgebroken en dat we ook in dit lopende seizoen nog maar enkele wedstrijden actief zijn geweest. Kortom; Alles is anders en alles wordt anders….. Dit heeft er ook in geresulteerd in het organiseren van digitale Ledenvergaderingen en ook recentelijk bestuurlijk overleg via de digitale weg. Maar ook geen voetbal, geen kantine en ook geen inkomsten!! En dat willen wij toch; een leuk potje voetbal en een aansluitende spontane onbevangen 3 e helft

Het nieuwe Heksenberg-NEC opende haar nieuw voetbaljaar op 3 juli 2020 met een fantastische KICK-OFF-avond. Een fijne kennismakingsavond met ruim 200 leden en supporters. Een ding was duidelijk; Het was een gezellige ontmoeting met fijne mensen, met een verenigingsgevoel, een familiegevoel. Ook dat was de insteek en beleving bij de Competitie-openingsavond op 18 september.

Het voetbal startte met het Kampioenschap van Heerlen en daar werd een verdienstelijke 2 e prijs behaald na een onfortuinlijke nederlaag tegen EHC. Meer enthousiasme dan de 2e prijs was er bij de overwinning op buur en 3 e divisionist Groene Ster!

Op zondag 22 september 2021 startte de competitie en al onze teams behaalden verdienstelijke en bemoedigende resultaten. Heksenberg-NEC bloeit……. Tot 15 oktober!! Vanaf dat moment is de hele wereld, Nederland en ook Heksenberg-NEC getroffen door Corona en de daaraan gekoppelde consequenties en maatregelen. Het is zoals het is…… máár wij, Heksenberg-NEC blikken met een optimistische kijk vooruit.

Maar ook kende de Heksenberg-NEC-familie een droevige kant. Ons trouw lid Bernie Classen is na een ongeneeslijke ziekte en ongelijke strijd te jong overleden. Ook namen wij afscheid van Toon van Ham, voormalig actief voetballer en vrijwilliger. Zij blijven voortleven in onze herinneringen... evenals onze trouwe supporters die ons zijn ontvallen  

Ook willen we nu van de gelegenheid gebruik maken jullie het volgende te berichten;

*De KNVB wil medio januari 2021 de verenigingen infomeren over het verder verloop van de competitie 2020/21.

*De sponsorcommissie hard gewerkt heeft en het aantal reclameborden/relaties heeft weten uit te breiden tot 32. Al deze relaties rond de kerst met een persoonlijk bezoek van een Heksenberg-NEC-delegatie zijn vereerd. Onder dankzegging van de goede relatie werd dan ook een passende attentie aangeboden.

*Het bestuur ook besloten heeft in 2021 deel te nemen aan de Grote Club Actie 2021. Ook wij zullen dan een beroep doen op al onze leden.

*Ook niet onbelangrijk voor onze kantine bezoekers; Er is een pinautomaat ter onze beschikking in de kantine.

*Het bestuur in het najaar 2020 een aanzet heeft gedaan om te komen tot G-voetbal. En dan willen wij in 2021 verder ontwikkelen.

*Het bestuurlijk jaar gewoon zijn voortgang heeft en dat betekent dat het bestuur digitaal vergadert op dinsdag 12 januari 2021.

 

 

Met deze nieuwjaarswens willen we u hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking en het vertrouwen. Hopelijk tot snel op onze sportaccommodatie Varenbeuk en in onze gezellige kantine. Wij gaan voor een sportief en gezond 2021.

 

Iris-Lesley-Ger-Sjef-Harrie-Wiel-Fer-Henk

 

Bestuur Heksenberg-NEC

December 2020 

Map
Info