HEKSENBERG-NEC 

                  Welkom op de website van HEKSENBERG-NEC

Uitnodiging jaarvergadering 2019/20 RKVV Heksenberg 

Vrijdag 20 augustus 2021


Uitnodiging jaarvergadering 2019/20 RKVV Heksenberg 

Vrijdag 20 augustus 2021 

Kantine sportpark Varenbeuk Heerlen

Bij deze nodigen wij U uit voor de RKVV Heksenberg jaarvergadering 2019/20 en wel op vrijdag 20 augustus 2021. Plaats: Kantine Heksenberg-NEC te Varenbeuk 

Aanvang; 19.30 uur 

Inloop vanaf 19.00uur 

Niet onbelangrijk; Deze jaarvergadering is van belang ook omwille van beëindiging van de activiteit van RKVV Heksenberg en opeenvolgend de fusie met NEC als Heksenberg-NEC. Streven is om in oktober 2021 de eerste Jaarvergadering/ALV te houden van Heksenberg-NEC 

De agenda voor de jaarvergadering Heksenberg-NEC 1. 

Opening en mededelingen 

2. Verslag van de vorige jaarvergadering 2018-2019 – november 2019 

3. Jaarverslag 2019-2020 

4. Financieel Verslag 2019-2020 –Patrick Kleijkers 

5. Bevindingen en verslag van de kascontrolecommissie 

6. Voorstel Benoeming kascontrole-commissie 2020 en verder t.b.v. Heksenberg-NEC 

7. Begroting 2020-2021—n.v.t.

 8. Bestuursverkiezing-n.v.t. 

9. Samenwerking en vastlegging fusievereniging Heksenberg-NEC 

10. Besluit liquidatie RKVV Heksenberg na 1 januari 2022 en machtiging aan bestuur om alle daartoe te verrichten handelingen te doen. 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 


Het bestuur Ger Crins-Wiel Berends- Sjef Meijer- Henk Butink 

Financiële administratie; Patrick Kleijkers


Map
Info